Pedal trống Jazz cao cấp

Pedal Trống – Kick Drum. Pedal cho trống bass, có tên là bass drum pedal

Bạn cần hỗ trợ? Liên hệ: 0938.694.798 (8:00-21:00)