Bộ trống Jazz Yamaha Taiwan cao cấp

Bộ trống Jazz Yamaha Taiwan cao cấp mới dành cho các bạn đam mê bộ trống cơ yamaha.
– Trống Bass 22 inch
– Trống Floor 16 inch
– Trống Snare 14 inch
– 2 Trống Tom 12 inch, 13 inch
– Cymbal bằng đồng Paiste 16 inch
– 1 cặp Hihat Paiste 14 inch
Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)