Đế gác chân

Phụ kiện đàn guitar đế gác chân. Sử dụng khi tập, học chơi đàn guitar classic.

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)