Chân đơn để đàn guitar

– Chân dùng để đỡ các loại.đàn guitar như : đàn guitar acoustic, guitar classic, guitar điện…

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)