Kiss The Rain – Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Kiss The Rain :

Do fa sol sol la la
Fa sol la sol do2 do2
Do2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2
Sol2 la2 sol2 fa2 mi2
Fa2 mi2 do2 do2 re2 re2
Do2 sib sib do2 do2
Fa sol la sib sib
Sib do2 sib la sol.
Do fa sol sol la la
Da sol la sol do2 do2
Do2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2
Sol2 la2 sol2 fa2 mi2
Fa2 mi2 do2 do2 re2 re2
Do2 sib sib do2 do2
Fa sol la sib sib
Sib do2 sib la sol, do fa mi fa.
Fa la do2 re2, mi fa re2 do2
Mi fa do2 do2 sib sib la la sol sol fa sol la la
Fa la do2 re2, mi mi2 mi2 re2 do2
La sib do2 fa# sib la sib do2 re2 mi2 fa2 la2 sol2.

Fa la do2 re2, mi fa re2 do2
Mi fa do2 do2 sib sib la la sol sol fa sol la la
Fa la do2 re2, mi mi2 mi2 re2 do2
La sib do2 fa# sib la sib do2 re2
Mi2 fa2 la2 sol2, do fa mi fa.

Trên đây là bản Cảm Âm Kiss The Rain . Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất nhé.

Một số mẫu đàn đẹp chất lượng tại tphcm

Shop Kalimba Minh Phát