Sáo Recorder Suzuki

Sáo recorder Suzuki SRG – 405 là một loại sáo dọc, dễ chơi, ít tốn hơi hơn các loại sáo trúc, tiêu v..v.. được đưa vào chương trình giáo dục âm nhạc ở trường tiểu học, trung học nước ngoài , điển hình là Nhật.

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)