jack 6 ly loại hàn dây

jack 6mm loại hàn dây phù hợp với các loại dây có kích cở từ 6mm

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)
Danh mục: Từ khóa: