Dây Đàn Guitar Acoustic Elixir Nanoweb

Dây Đàn Guitar Acoustic – Elixir Nanoweb (cỡ 11) là dòng dây phosphor pha đồng phủ vật liệu Nanoweb của hãng Elixir, sản phẩm thiết kế dùng cho đàn guitar dây thép, kích cỡ 11, loại Custom Light.

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)