Đàn ukulele Concert dáng bầu dục

Đàn ukulele Concert Dáng bầu dục là một cây đàn dáng hiếm nhưng vẫn hay gặp ở đàn Ukulele. Tiếng đàn rất thanh, chuẩn âm Concert , thích hợp cho khách hàng thích Concert và sự độc đáo.

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)