Chốt đeo dây đàn guitar

Chốt đeo dây đàn guitar gắn trên thân đàn, dùng để móc dây đeo khi đứng, biểu diễn đàn guitar. Cửa hàng có thể lắp chốt theo ý khách hàng, miễn phí.

 

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)