Pick up đàn tranh

Bộ Pickup Đàn Tranh tại Nhạc Cụ Minh Phát đảm bảo chất lượng âm thanh cho cây đàn tranh của bạn. Pick up gắn cho đàn tranh 16 dây, 17 dây , 19 dây.

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)