Móng cái gảy đàn guitar

Móng gảy đàn – móng cái gảy đàn guitar của hãng Alice, chuyên dành cho ngón tay cái, dùng để gảy và solo thay cho phím, tiện dụng và bền đẹp.

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)