Gutiar Acoustic Gỗ Hồng Đào HD

Dòng đàn BÁN CHẠY NHẤT dành cho các Beginer.Với ưu điểm gỗ nguyên tấm,hình thức đẹp,âm thanh tốt,Đặc biệt ACTION rất mềm dễ bấm.Đây là lựa chọn tốt nhất trong tầm giá dưới 2,000,000.

  • Back and side Hồng đào già
  • Kiểu dáng / Body Shape  Dáng A Khuyết
  • Số phím 20
  • Cần Hồng Đào –  Có ty chỉnh cần
  • Top Sitka spruce,dây Alice 436.
  • Khóa Đúc nhập, Action thấp dễ bấm……
Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)