Dây đàn tranh

Bộ dây đàn tranh Việt Nam.Đủ dây cho các đàn tranh từ 16 đến 21 dây.Bộ dây kim loại chất lượng cao. Liên hê 0938 694 798

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)