Đàn Guitar Classic 3/4

Đàn guitar mini size 3/4 là mẫu guitar thu nhỏ hơn 1 tý so với cây guitar thông thường. Số 3/4 là chỉ kích cỡ thùng đàn so với thùng chuẩn. Tùy theo kích cỡ, các dáng guitar nhỏ này còn thường được gọi là guitar mini size 3/4. Ngoài ra còn guitar size 2/4 , guitar size 1/2

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)